مترسک الکترونیک

دور کننده انواع جانوران و پرندگان و حشرات موذی از باغات، مزارع و انبارها


دارای گواهی ثبت اختراع

مترسک الکترونیک

دور کننده انواع پرندگان، جانوران و حشرات موذی از انبارها، مزارع و باغات


دارای ضمانت نامه 6 ماهه

با شش ماه ضمانت تعمیر قطعات و بورد داخلی با رعایت شرایط مندرج در ضمانت نامه


نوع دور برد

پوشش بیش از 40 هزار متر مربع از اراضی در ابعاد بیش از 400 متر طول و بیش از 100 متر عرض


نوع میان برد

پوشش بیش از 4 هزار متر مربع از اراضی در ابعاد بیش از 90 متر طول و بیش از 40 متر عرض


مزایای استفاده از دستگاه

دور کردن انواع جانوران از محیط های کشاورزی و انبارها بدون استفاده از سموم و آسیب رسانی به جانوران و مزارع و محصولات کشاورزی


وسایل جانبی دستگاه

توصیه می شود به همراه دستگاه برای آسایش بیشتر و محافظت از دستگاه ، وسایلی همچون، پریز های زمان دار، سایه بان، گوشی محافظ گوش(درصورت نیاز) به همراه باتری برای مکان هایی که امکان استفاده از برق شهری وجود ندارد استفاده گردد


ما قادریم بدون استفاده از سموم به مبارزه با انواع جانوران موذی بپردازیم