Web Design

طراحی انواع سایت و صفحات وب

Win App

طراحی انواع نرم افزارهای سازمانی

Mobile App

طراحی انواع نرم افزارهای موبایل

Web Desigh

پورتال جامع املاک

با امکان تعریف عضو، ثبت ویرایش و جتجوی املاک با انواع پارامترها به همراه امکان معاوضه همراه با امکان تعریف رهن،اجاره یا فروش املاک

وب سایت املاک

باامکان ثبت،ویرایش،جتجو و مدیریت املاک به همراه تعریف رهن،اجاره و فروش

پورتال باشگاه ها و فدرایون ها

فیلم،صدا،آموزش،رتبه بندی، فروشگاه، اخبار وهر آنچه یک باشگاه بدان نیاز دارد

Win Application

نرم افزار حسابداری محصولات نفتی

باامکان تعریف مخزن،کشتی،انتقال محصولات،تعریف آنلاین تعرفه های گمرکی وغیره

نرم افزار دبیرخانه اصناف

امکان تعریف اتحادیه و رسته ها با امکان چاپ نامه و بایگانی به همراه یادآور نامه ها

نرم افزار پیمانکاران

با امکان تعریف تعرفه ها،پیمانکاران و کارگران به همراه چاپ صورت وضعیت پیمانکاران و کارگران

عضو شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان